Осиновяване

осиновяване

Осиновяване

The Groom Room Bulgaria

е за един по-добър свят, в който животните не са подложени на страдание.. Ние възприемаме себе си като защитници на онези, които не могат да издигнат своя глас сами, а именно – животните. В основата на нашата концепция стои уважението към всички форми на живот и дълбокото убеждение, че всеки жив организъм има правото на коректно отношение и достоен живот, който да отговаря на нуждите му. Животните са съзнателни същества със субективно възприятие за света. Ние, хората, носим отговорност за тях. Осиновяване на бездомни животни е едно от решенията на проблема.

осиновяване

Осиновяване

Animal Rescue Sofia

Animal Rescue Sofia е млада българска организация, създадена от доброволци с обща цел – да помогне за решаването на проблема с бездомните кучета и котки. Ние стопанисваме най-големия приют в България – общинския приют в Горни Богров, където се грижим за 500 кучета и предоставяме безплатни кастрации за бездомни и домашни кучета и котки.

 • Стараем се да задомим при добри стопани възможно най-много животни, търсим им домове в България и в чужбина.
 • Стремим се да помогнем на максимален брой кучета и котки в беда, като сме ограничени единствено от ресурса, с който разполагаме. Почти всеки ден поемаме случаи на прегазени, насилвани, пострадали от човека или човешката среда кучета и котки.
 • Работим по метода „Кастрирай и върни“ като единствен хуманен и законен метод за намаляване на популацията от безстопанствени кучета в България. Кастрациите в приюта са безплатни – както за бездомни, така и за домашни кучета и котки.

Animal Rescue Sofia

осиновяване

Осиновяване

Фондация “Вземи ме вкъщи” 

Фондацията е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел учредена за постигането на следните основни цели:

 •  Организиране и осъществяване на осиновителска кампания за бездомни животни „Вземи ме вкъщи”.
 •  Инициативи и дейности по защита на животните, в съответствие с действащия Закон за защита на животните, която се изразява в активни грижи за опазване на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и особено жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.
 • Широко популяризиране за правните норми и механизмите за осъществяване на защитата на животните, предвидени в Закон за защита на животните, Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за биологичното разнообразие.
 • Развитие на активно гражданско общество, чувствително към проблемите на хуманното отношение към животните, чрез повишаване на знанията на българските граждани за правата на животните,
  популяризиране на законодателните разпоредби, политиките и добрите практики в областта на страните от Европейския съюз и други държави, развитие и подпомагане на обмен в областта на науката, образованието и професионалната подготовка по разнообразни въпроси, касаещи защитата на живота, здравето и добруването на животните.
 •  Укрепване капацитета на гражданския сектор по отношение на неговата роля за застъпничество за хуманно отношение към животните и активно участие в процесите на правене на политика и вземане на решения на местно и национално ниво, отнасящи се до добруването на животните.

Вземи ме вкъщи

осиновяване

Осиновяване

“ЧЕТИРИ ЛАПИ България” 

 • В много страни по целия свят има бездомни животни. На някои места това не е проблем, но на други на скитащите кучета и котки се гледа като на напаст, подлежаща на унищожение. През последните години обаче властите във все повече страни осъзнават, че към ситуацията трябва да се подхожда научно, а не емоционално. Не съществува научно доказателство за район, в който масовото унищожаване на скитащите животни да е довело до намаляване на броя им в дългосрочен план – дори напротив, наблюдава се увеличаване на популацията вследствие на факта, че умъртвяването се бори с последиците от друг проблем – липсата на отговонро отглеждане и на контрол при размножаването, водещи до висок брой изоставени домашни животни или тяхното нежелано поколение.
 •  Методите на ЧЕТИРИ ЛАПИ включват залавяне по хуманен начин на скитащите животни, тяхната кастрация, ваксинация и обезпаразитяване и последващото им връщане обратно по местата на залавяне. Паралелно с това работим с хората на място за подобряване на тяхната информираност относно онговорното отгллеждане и ползите от кастрацията на домашните им любимци.
 •  Основното предимство на ЧЕТИРИ ЛАПИ в сравнение с други организации е нашата мобилност – разполагаме с няколко мобилни амбулатории, които позволяват работа в трудно достъпни региони без изградена инфраструктура.опитните ни ветеринарни лекари, клинични работници и хващачи на кучета позволяват обработването на голям брой животни в рамките на кратки срокове.
 • Политиката на ЧЕТИРИ ЛАПИ е категоричн против събирането на животни в приюти като решение на проблема, тъй като от една страна не може да гарантира здравето и благосъстоянието на животните, а от друга – не спомага за предотвратяване на нежеланото заплождане и размножаване в дома и на улицата. Приютите биха били добро решение едва тогава, когато броят на изоставените на улицата животни е съизмерим с броя на животните, които биха били осиновявани.

ЧЕТИРИ ЛАПИ България

One Comment

 1. leferybg.com says:

  Постът си заслужава.Поздравления и желая успех в следващите постове.

Leave a Comment